UCBMEDIA ... et Ord til Dagen ... Dansk DK Norsk NO Svensk SE Gr�nlandsk GL Gave Gave til UCB

Ordet for 2022-07-05
5. juli
Bliv ved med at opøve din tro 2)
"Den, der har øre, skal høre, hvad ånden siger til menighederne." åb 2,29
Det er ikke nok bare at lytte til en prædiken, du skal prøve at lytte ind til det, Gud siger til dig. Du kan høre noget, der er helt anderledes, end den person, der sidder ved siden af dig, hører. Hvorfor? Fordi Gud skræddersyr budskabet til dig. Biblen bliver kaldt, "Det levende Ord" (se Heb 4,12), fordi særlige Skriftsteder pludselig bliver levende og slår rod i dig. Nogle gange vil du høre noget, ingen andre hører. Du overhører måske endda flere af pointerne i prædikenen, men kommer alligevel hjem med det svar, du havde brug for.
Paulus siger, "Troen kommer altså af det, der høres, og det, der høres, kommer i kraft af Kristi ord." (Rom 10,17) Når du kan sige: "Jeg forstår; dét er til mig," gør den tro, der kommer af at høre, sit særlige værk i dig.
Før Israel drog ud i kamp, konsulterede profeterne Gud, for at være sikre på, at Han ledte dem. Gud ærer nemlig kun tro, når den er baseret på det, Han har lovet. Så dét, du skal kæmpe for, er det, Gud har lovet! Husk, at du ikke kan komme og sige, at Gud svigtede dig, hvis det slet ikke er noget, Han har lovet dig til at starte med. Og du bør ikke blive sur og ked af det, når dine egne vildledte længsler får dig til at række ud efter noget, Han har givet nogle andre mennesker.
I 'gamle dage' sang de, "Alle løfter i Bogen er mine, hvert eneste kapitel, hvert eneste vers, hver en linje," og det er sandt, når det handler om, at Gud elsker os alle lige højt. Men der er særlige løfter, Han ønsker at opfylde i dit liv, fordi din kaldelse er forskellig fra andres. Og det er derfor, du altid skal søge Guds vilje for klarhed og bekræftelse.
Bibellæseplan: Jer 51-52; Matt 7:1-14; Sl 137; Ordsp 15:15-17

... stille stunder styrker ...

Bestil den trykte udgave af et “Ord til Dagen”. word@ucb.dk
UCB MEDIA, Box 92, 2770 Kastrup.
tlf. 32 340 112
... et Ord til Dagen hviler på frivllige gaver. Tak for din gave.