UCB lyt UCB læs UCB kig

Du kan opnå skattefradag


Når du giver gaver til almennyttige foreninger som f.eks. United Christian Broadcasters,
kan du opnå et fradrag i din skattepligtige indtægt.
For at kunne opnå skattefradrag, er det dog en betingelse, at UCB har dit cpr. nr.,
da opgørelsen over dine gaver skal sendes til SKAT fra UCB Media.

Det maksimale fradrag i 2021 var kr. 17.000
Læs mere på SKATs hjemmeside.

 


Du skal aldrig sende dit cpr. nr. i en e-mail,
men ring til kontoret på 32 340 110 og tal med en medarbejder.

Du kan indbetale din frivillige gave på:
Bank: 4180 4085 883 941