UCBMEDIA ... et Ord til Dagen ... Dansk DK Norsk NO Svensk SE Gr�nlandsk GL Gave Gave til UCB

Ordet for 2020-07-15
Mandag 15. juli
En bøn for dine børn
"Sønner er en gave fra Herren ..." Sl 127:3
Når nogen elsker dig nok til at efterlade dig en arv, skal du værdsætte det og behandle arven på en måde, som ærer ham eller hende. Bibelen siger, at dine børn er en gave - en arv fra Herren.
Bed derfor denne bøn for dem: "Herre, jeg har ikke ord for, hvor velsignet og taknemmelig jeg er for mine børn. Jeg ser dem alle som en smuk gave fra dig. Du har givet mig dem for at jeg skal elske dem og passe på dem, for at jeg skal glæde mig over dem og fejre dem, og for at jeg skal opdrage dem, så de kommer til at kende dig som den største arv af alle. Tak, at ingen, ikke engang jeg selv, nogen sinde kan være så god mod dem, som du er. Da du har givet mig det privilegium og det ansvar, det er at lede dem til dig, beder jeg dig lære mig vigtigheden af at lægge dem frem for dig i bøn. Bevar dem i din kærlighed og i det formål, du har skabt dem til. Velsign dem med kundskab og vished om, hvem du er. Hjælp dem med at sætte deres lid til dig og holde sig på den vej, du har beredt for dem. Gør det muligt for dem at erkende de gaver og det kald, du har lagt i dem og at følge din ledelse, mens du udvikler dem til din ære. Lad dit ansigt lyse over dem, din nåde være med dem og lad din grænseløse kærlighed fylde dem. Sådan beder jeg i Jesu navn, amen." Tjener dine børn Herren? Hvis det ikke er tilfældet, så hold dig til dette bibelske løfte: "Der er håb for dine efterkommere, siger Herren. Dine børn skal vende tilbage til deres land [de leveregler, de har lært]." (Jer 31:17)
Bibellæseplan : ApG 14-15; Matt 9:27-38; Sl 133; Ordsp 16:2

... stille stunder styrker ...

Bestil den trykte udgave af et “Ord til Dagen”. word@ucb.dk
UCB MEDIA, Box 92, 2770 Kastrup.
tlf. 32 340 112
... et Ord til Dagen hviler på frivllige gaver. Tak for din gave.