UCBMEDIA ... et Ord til Dagen ... Dansk DK Norsk NO Svensk SE Grønlandsk GL Gave Gave til UCB

Ordet for 2018-09-22
22. september
Om at forstå Satans rolle (2)
"... en engel fra Satan, som skulle slå mig ..." 2.Kor 12,7
Satans angreb kan lede dig nærmere Gud. Det kom til at passe i Paulus" tilfælde. Tænk på Paulus" CV: Personlig tilstedeværelse ved Kristi opstandelse, deltager i himmelske visioner, apostel - udvalgt af Gud, forfatter til store dele af Bibelen. Han helbredte de syge, rejste rundt i verden, og skrev nogle af historiens væsentligste dokumenter. Kun få kunne konkurrere med det, han opnåede. Og måske vidste han det. Men Gud elskede Paulus for meget til at lade stolthed ødelægge ham. "Og for at jeg ikke skulle blive hovmodig af de overmåde store åbenbaringer, blev der givet mig en torn i kødet, en engel fra Satan, som skulle slå mig, for at jeg ikke skulle blive hovmodig."
Vi får intet at vide om den torns væsen, men vi får formålet med den at vide – den skulle holde Paulus ydmyg. Vi får også at vide, hvor den kom fra – den var sendebud fra Satan. Tornen kan have været en lidelse, et problem, et menneske i nød. Vi ved det ikke; men vi ved, at Gud styrede den engel.
Læg mærke til det, Paulus siger efterfølgende: "Tre gange bad jeg Herren om, at den måtte blive taget fra mig, men han svarede: "Min nåde er dig nok, for min magt udøves i magtesløshed." Jeg vil altså helst være stolt af min magtesløshed, for at Kristi magt kan være over mig. Derfor er jeg godt tilfreds under magtesløshed, under mishandlinger, under trængsler, under forfølgelser og vanskeligheder for Kristi skyld. For når jeg er magtesløs, så er jeg stærk." (Vers 8-10) Her er en sandhed, som kan forvandle enhver prøvelse til en mulig sejr: Satan og hans styrker er simpelthen et redskab i Guds hånd, beregnet til styrke dig.
Bibellæseplan: Sl 83; Luk 4; Jer 14-154

... stille stunder styrker ...

Bestil den trykte udgave af et “Ord til Dagen”. word@ucb.dk
UCB MEDIA, Box 92, 2770 Kastrup.
tlf. 32 340 112
... et Ord til Dagen hviler på frivllige gaver. Tak for din gave.