UCBMEDIA ... et Ord til Dagen ... Dansk DK Norsk NO Svensk SE Grønlandsk GL Gave Gave til UCB

Ordet for 2019-09-15
15. september
Om at undgå stress (4)
"Jeg skal også forkynde evangeliet om Guds rige i de andre byer; det er derfor, jeg er blevet udsendt." Luk 4,43
FokusŽr på Žn ting ad gangen. Bliver du trukket rundt i forskellige retninger? Det forsøgte mennesker konstant at gøre med Jesus, og det prøvede at distrahere ham i forhold til hans livs mål.
Bibelen siger: "Da det var blevet dag, gik han bort og ud til et øde sted. Folk ledte efter ham, og de fandt frem til ham og forsøgte at holde på ham, så han ikke skulle forlade dem." (Vers 42)
Jesus ville videre, men de prøvede at få ham til at blive. Han reagerede med at sige: "Jeg skal også forkynde evangeliet om Guds rige i de andre byer; det er derfor, jeg er blevet udsendt." Han nægtede at lade sig distrahere af noget mindre vigtigt. Faktisk var han rigtig god til det. Alle prøvede at forstyrre ham. Alle havde en plan B for hans liv, men i korte træk svarede han: "Nej, jeg skal videre fremad mod målet." Og han fortsatte målrettet med at gøre det, Gud havde bedt ham om. Han var vedholdende. Han var fokuseret.
Så hvis du har en masse ting, der skal gøres, så vælg det, der er vigtigst, og hold dig til det, indtil det er afsluttet. Gå derefter i gang med det næstvigtigste og bliv ved på samme måde, indtil du har fuldendt hele listen. Hvis vi 'skyder med spredehagl' og farer rundt, bliver vi ineffektive; men hvis vi fokuserer og målretter vores anstrengelser, lykkes tingene langt bedre. Diffust lys frembringer en uklar, sløret glød, mens en fokuseret lysstråle kan skabe ild.
Jesus lod ikke afbrydelser forhindre ham i at koncentrere sig om sit mål. Han lod ikke andre mennesker gøre sig anspændt, stresset eller irriteret. Han er dit forbillede!
Bibellæseplan: Sl 76, Jer 1-2, Hebr 10+

... stille stunder styrker ...

Bestil den trykte udgave af et “Ord til Dagen”. word@ucb.dk
UCB MEDIA, Box 92, 2770 Kastrup.
tlf. 32 340 112
... et Ord til Dagen hviler på frivllige gaver. Tak for din gave.