UCBMEDIA ... et Ord til Dagen ... Dansk DK Norsk NO Svensk SE Grønlandsk GL Gave Gave til UCB

Ordet for 2020-04-09
9. april
Skær
- Korsets betydning (2)
"... men vi prædiker Kristus som korsfæstet ..." 1. Kor 1,23
Paulus skriver: "For jøder kræver tegn, og grækere søger visdom, men vi prædiker Kristus som korsfæstet, en forargelse for jøder og en dårskab for hedninger; men for dem, der er kaldet, jøder såvel som grækere, prædiker vi Kristus som Guds kraft og Guds visdom." (Vers 22-24)
Der findes ingen jødisk måde at blive frelst på, eller en hedensk måde at blive frelst på. Der er kun en måde at frelse på - det er korsets måde!
Vi har alle samme behov. Vi er nødt til at vide, hvad der er rigtigt, og gøre, hvad der er rigtigt. Vi har brug for visdom til at vide, hvad vi skal gøre, og vi har brug for kraft til at gøre det. Og Kristus tilbyder os begge dele gennem korset.
I sin tidlige tjeneste da Billy Graham prædikede for en stor skare i Dallas, Texas, kom der kun en meget lille respons på hans budskab. Da han forlod platformen, sagde en gammel mand til ham: "Din prædiken var god, men du forkyndte ikke korset." Billy gik over til sit værelse, græd og besluttede: "Der skal aldrig være en prædiken, som jeg prædiker, hvor korset ikke er centralt. "
Fra den dag brugte Gud ham til næsten at vinde flere mennesker til Kristus end nogen anden prædikant i historien.
Der er lige nok ego i hver af os til at ønske at 'bidrage' til vores egen frelse ved at gøre gode gerninger. Men vi kan ikke!
Salmedigteren Robert Lowry skrev:
"Hvad kan vaske bort min synd? Intet andet end Jesu blod.
Hvad kan gøre mig hel igen? Intet andet end Jesu blod.
O, dyrebar er floden som gør mig hvid som sne.
Jeg kender ingen anden kilde; Intet andet end Jesu blod."
Bibellæseplan: Sl 99; Luk 11; Jos 9-10

... stille stunder styrker ...

Bestil den trykte udgave af et “Ord til Dagen”. word@ucb.dk
UCB MEDIA, Box 92, 2770 Kastrup.
tlf. 32 340 112
... et Ord til Dagen hviler på frivllige gaver. Tak for din gave.