UCBMEDIA ... et Ord til Dagen ... Dansk DK Norsk NO Svensk SE Gr�nlandsk GL Gave Gave til UCB

Ordet for 2021-08-05
5. august
Hvad har Gud lovet dig? Hold fast i det!
"Ti stille, hold inde!" Mark 4,39
" Samme dag, da det blev aften, sagde Jesus til dem: Lad os tage over til den anden bred. Og de forlod skaren og tog ham med i den båd, han sad i, og der var også andre både med. Og der kom en voldsom hvirvelstorm, bølgerne slog ind over båden, så den var lige ved at fyldes. Men Jesus lå i agterstavnen og sov på en hynde. Så vækkede de ham og sagde til ham: Mester, er du ligeglad med, at vi går under? Og han rejste sig, truede ad stormen og sagde til søen: Ti stille, hold inde! Og stormen lagde sig, og det blev helt blikstille. Så sagde han til dem: Hvorfor er I bange? Har I endnu ikke tro? Og de blev grebet af stor frygt og sagde til hinanden: Hvem er dog han, siden både storm og sø adlyder ham?" (Mark 4,35-41)
Det at følge Jesus fritager dig ikke for livets storme, så du er nødt til at: Minde dig selv om, hvem der er med dig - Jesus! Prøv lige at tænke over det: Hvis Jesus kan stille en storm, kan han med sikkerhed også forhindre den. Men han tillader, at vi går gennem storme, for at bevise, at vi ikke har et problem, Han ikke kan løse. Du føler dig måske magtesløs i situationen, men det er Han ikke - og mens du går gennem det, vil du lære Ham at kende på en måde, du ikke før har kendt til. Hans mål er at føre dig igennem, så du er stærkere på den anden side.
2) Stole på det, Han har sagt til dig. Når Jesus siger til dig, "Lad os tage over til den anden bred," så er der ingen bølger, der er store nok til at trække dig ned. Sandheden er, 'Vi kan ikke stå livets storme igennem på andre menneskers tro. Vi må være fuldt ud overbeviste i vores egne hjerter og sind. (Se 1. John 5,14-15) Hvad har Gud lovet dig? Hold fast i det!
Bibellæseplan: Sl 35; 2. Tess 2; Es 23-24

... stille stunder styrker ...

Bestil den trykte udgave af et “Ord til Dagen”. word@ucb.dk
UCB MEDIA, Box 92, 2770 Kastrup.
tlf. 32 340 112
... et Ord til Dagen hviler på frivllige gaver. Tak for din gave.