UCBMEDIA ... et Ord til Dagen ... Dansk DK Norsk NO Svensk SE Gr�nlandsk GL Gave Gave til UCB

Ordet for 2023-09-26
26. september
Erkend dine fejltagelser
"Den, der vil skjule sine overtrædelser, går det ikke godt ..." Ord 28,13
Det er en del af livet at begå fejl. Mennesker, der lykkes, erkender sine fejl, lærer af dem og arbejder på at rette op på dem. Et studie af 105 ledere afdækkede nogle fælles træk hos vellykkede mennesker, men n ting var særlig nyttig. De indrømmer deres fejltagelser og accepterer konsekvenserne, i stedet for at anklage andre.
Der er ingen af os, der nyder at høste konsekvenserne af vores handlinger. Når ting går galt, har vi en naturlig tendens til at se os om efter nogle, vi kan kaste skylden på. Det ligger i vores DNA. Da Gud i Edens have spurgte, hvad Adam havde gjort, anklagede Adam Eva. Og da Gud spurgte Eva, kastede hun skylden på slangen.
Næste gang du begår fejl, så tænk over, hvem der i virkeligheden er den ansvarlige, og prøv at se objektivt på det, så du kan lære af det og gøre det bedre næste gang. Der er en, der har sagt, at jo hurtigere du fejler, desto mere tid har du til at forbedre dig.
Spørg dig selv, "Hvad har jeg lært? Hvordan kan jeg vende dette nederlag til sejr? Hvor lykkedes jeg?"
Folk, der anklager andre for deres egne fejltagelser, hæver sig aldrig op over dem; de går bare fra t problem til det næste. Hvis du skal nå dit fulde potentiale, skal du konstant forbedre dig, og det kan du ikke gøre, hvis du ikke tager ansvar og lærer af dine fejl. Du vil altid have problemer i livet. Spørgsmålet er: Vil du blive nede og svælge i nederlaget, eller komme op og stå igen og få det bedste ud af tingene, idet du beslutter dig for at kæmpe endnu en dag?
Henry Ford sagde, "Fejltagelser er blot muligheden for at starte igen, denne gang på en mere intelligent måde." Så lev efter det bibelske princip: "For den retfærdige kan falde syv gange og rejse sig igen ..." (Ord 24,16)
Bibellæseplan: Salme 87; Luk 8; Jer 12+22

... stille stunder styrker ...

Bestil den trykte udgave af et “Ord til Dagen”. word@ucb.dk
UCB MEDIA, Box 92, 2770 Kastrup.
tlf. 32 340 112
... et Ord til Dagen hviler på frivllige gaver. Tak for din gave.