UCBMEDIA ... et Ord til Dagen ... Dansk DK Norsk NO Svensk SE Gr�nlandsk GL Gave Gave til UCB

Ordet for 2023-02-09
9. februar
Forpligtet og forbundet
"Således er vi alle eet legeme i Kristus, og hver især hinandens lemmer." Rom 12,5
Biblen beskriver det kristne liv med krigsbegreber: Kæmp, overvind, stræb efter, kamp, overvind og sejr. Du er i en åndelig kamp, uanset om du er bevidst om det eller ej - og du har brug for støtte og opbakning. Da du blev kristen, blev du medlem af Guds hær. Forestil dig, at du tager hen på et rekrutteringskontor for at melde dig til tjeneste. De siger: "Super, skriv under her." Du siger: "Vent! Jeg har en betingelse. Jeg vil ikke forpligtes til een enkelt deling. Jeg vil være fri til at 'drive lidt rundt.' Jeg vil være en del af hæren, men jeg vil ikke være bundet til en bestemt gruppe soldater. Hvis kampen bliver for hård eet sted, flytter jeg til et andet område og melder mig til en anden deling. Og hvis jeg ikke synes om en delings ledelse, så finder jeg en anden."
Kunne du tænke dig at kæmpe side om side med sådan en type? De 'driver rundt' fra kirke til kirke med sparsom eller ingen forpligtelser overfor nogen kristen gruppe. Mens kampen bliver udkæmpet, er de deserteret. Frit-drivende-troende er ikke et begreb i Biblen. Forskellen på bare at komme i en kirke og at blive medlem, er som forskellen på at være gift eller bare at bo sammen. Forskellen er forpligtelse.
Det græske ord for fællesskab er koinonia, hvilket betyder at være forpligtet overfor hinanden. Jesus sagde, "Deraf kan alle vide, at I er mine disciple: hvis I har kærlighed til hinanden." (Joh 13,35) Og du kan ikke elske i absentia. Så vær forpligtet og forbundet.
Bibellæseplan: Salme 40; ApG 12; 2.Mos 29-30

... stille stunder styrker ...

Bestil den trykte udgave af et “Ord til Dagen”. word@ucb.dk
UCB MEDIA, Box 92, 2770 Kastrup.
tlf. 32 340 112
... et Ord til Dagen hviler på frivllige gaver. Tak for din gave.