UCBMEDIA ... et Ord til Dagen ... Dansk DK Norsk NO Svensk SE Gr�nlandsk GL Gave Gave til UCB

Ordet for 2020-09-28
28. september
Om at vandre I tro
"... men også går i sporene af den tro, som vor fader Abraham havde ..." Rom 4,12
Bibelen taler om dem "der også går et skridt i den tro, som vores far Abraham havde." Hvordan gør man det?
1) Abraham troede “Gud, som gør de døde levende og kalder på det, der ikke er til, så det bliver til." (Vers 17) Når Gud giver dig et løfte, har han magten til at opfylde det, selv når alle beviser og omgivende omstændigheder strider mod det, han sagde.
2) " Med håb imod håb troede han, at han skulle blive fader til en mængde folkeslag, som det var sagt ham..." (Vers 18) Da al grund til håb var væk, håbede Abraham stadig. Hvorfor? Fordi hans håb var i Gud! Hvis du føler dig uden håb i dag, skal du tænke på disse ord: "Vend tilbage til borgen, I fanger, der har håb! I dag er der en, der forkynder: 'Jeg giver dig igen i dobbelt mål.'" (Zak 9,12)
3) "Med håb imod håb troede han, at han skulle blive fader til en mængde folkeslag, som det var sagt ham: 'Så mange skal dine efterkommere blive.'" (Rom 4,18). Bemærk sætningen “som det var sagt ham." Når Gud giver et løfte, indeholder det den selvopfyldende kraft til at få det til at ske. "Sådan er mit ord, som udgår af min mund; det vender ikke virkningsløst tilbage til mig, men det gør min vilje og udfører mit ærinde." (Es 55,11).
4) "Og han tvivlede ikke i vantro på Guds løfte, han blev tværtimod styrket i troen og gav Gud æren." (Rom 4,20) Ordene “tvivlede ikke" fortæller os, at Abraham ikke vaklede, argumenterede med sig selv eller lod andre menneskers meninger påvirke ham. I stedet forblev han beslutsom og standhaftig. Sådan går og lever du i tro!
Bibellæseplan: Sl 89; Luk 10; 2. Kong 22-23

... stille stunder styrker ...

Bestil den trykte udgave af et “Ord til Dagen”. word@ucb.dk
UCB MEDIA, Box 92, 2770 Kastrup.
tlf. 32 340 112
... et Ord til Dagen hviler på frivllige gaver. Tak for din gave.