UCBMEDIA ... et Ord til Dagen ... Dansk DK Norsk NO Svensk SE Grønlandsk GL Gave Gave til UCB

Ordet for 2019-01-21
21. januar
Forskellen på Samson og Samuel (5)
"Herren sagde til mig: Om så Moses og Samuel stod for mit ansigt, ville jeg ikke have med dette folk at gøre ..." Jer 15,1
Femte forskel: Bøn. Bibelen fortæller kun om to gange, hvor Samson bad: Først da han troede, at han var ved at dø af tørst og havde brug for vand Dom 15,18; for det andet, at han bad i de sidste øjeblikke af sit liv, da han havde mistet alt og endte i fængsel. (Se Dom 16,28).
Han var som den lille dreng, der blev spurgt: "Husker du at bede dine bønner hver aften?" Og som svarede: "Nej; nogle gange behøver jeg ikke noget."
På den anden side beretter Bibelen: "Så råbte Samuel til Herren, og samme dag sendte Herren torden og regn. Da blev hele folket grebet af stor frygt for Herren og for Samuel ..." 1.Sam 12,18-19 Den største hyldest, der er overgået nogen i Skriften, udtales af Gud i forbindelse med Samuels bønsliv: "Herren sagde til mig: Om så Moses og Samuel stod for mit ansigt, ville jeg ikke have med dette folk at gøre ..." Sådan var den "gennemslagskraft" Samuel havde hos Gud!
Bibelen har også meget at sige om bønnen i Jesu liv. Somme tider bad han hele natten igennem; til andre tider bad han før daggry. Det var styrken i hans effektive tjeneste. Han bad regelmæssigt, så han regelmæssigt kunne trække på den kraft, han havde brug for. Og du vil bemærke, at han sjældent bad for nogen, han helbredte. Hvorfor? Fordi han allerede havde brugt tid i bøn. Tidligere plejede man at kalde dette "at holde sig forberedt i bøn". Og det er hemmeligheden bag en sejrrig kristen levevis.
Bibellæseplan: Sl 21; Matt 21; 1.Mos 41-42

... stille stunder styrker ...

Bestil den trykte udgave af et “Ord til Dagen”. word@ucb.dk
UCB MEDIA, Box 92, 2770 Kastrup.
tlf. 32 340 112
... et Ord til Dagen hviler på frivllige gaver. Tak for din gave.