UCBMEDIA ... et Ord til Dagen ... Dansk DK Norsk NO Svensk SE Gr�nlandsk GL Gave Gave til UCB

Ordet for 2021-04-13
13. april
Vi må reagere med nåde
" men voks i nåde og erkendelse af vor Herre og frelser, Jesus Kristus." 2. Pet 3,18
Hvordan overvinder vi tidligere sårethed i en relation? Hvordan kombinerer to mennesker separate og unikke perspektiver for at skabe et tilfredsstillende og kærligt forhold?
Der er en meget speciel ingrediens kaldet 'nåde', der skal føjes til blandingen. Det indebærer, at man rækker samme nåde til hinanden, som Gud rækker til en. Det forbinder ødelagte mennesker og giver de nedslåede mulighed for at udvikle måder til at undslippe deres fortid på. Det giver styrke til dem, der kæmper for at fungere på områder, hvor de gennem lange tider har været dysfunktionelle. Nåde genopretter hjertet og løser problemer i en plaget ånd. Det er kærlig venlighed og tilgivelse. Det er Guds velvilje. Og ligesom han skænker den til os, bør vi række den til dem, der har brug for vores medfølelse og kærlighed. Vi er alle brudte på nogle områder, og vi er nødt til at lære at acceptere dette og hjælpe med at hele det brudte i andre.
Peter troede ikke, at han var i stand til at benægte sin Herre. Han svor, at han aldrig ville gøre det. Men Jesus ikke bare forudsagde det, han lovede også at bede for ham, indtil han var fuldstændig genoprettet. (Se Luk 22,32)
Og det er vi også kaldet til; at udvise andre, ufuldkomne mennesker den samme kærlighed og nåde, som vi har modtaget. Paulus skrev til Thessalonikerne: "Vi bør altid takke Gud for jer, brødre, som ret er, fordi jeres tro stadig vokser, og jeres kærlighed til hinanden tager til hos hver eneste af jer." (2. Thess 1,3) Så tilføjer Peter: "Men voks i nåde." Og det er en proces, så du er nødt til at arbejde på det!
Bibellæseplan: Sl 103; Luk 15; Jos 17-18

... stille stunder styrker ...

Bestil den trykte udgave af et “Ord til Dagen”. word@ucb.dk
UCB MEDIA, Box 92, 2770 Kastrup.
tlf. 32 340 112
... et Ord til Dagen hviler på frivllige gaver. Tak for din gave.