UCBMEDIA ... et Ord til Dagen ... Dansk DK Norsk NO Svensk SE Grønlandsk GL Gave Gave til UCB

Ordet for 2020-01-24
24. januar
Stå fast på Guds ord (4)
"... han vil ikke tillade, at I fristes over evne, men vil sammen med fristelsen også skabe udvej ..." 1.Kor 10,13
Når du svigter dit ægteskabsløfte. Du overtræder Guds Ord, knuser din ægtefælles hjerte, skæmmer Kristi sag, lever med frygten for eksponering og køber kortsigtet glæde for langvarig smerte. Så før du bliver involveret, må du søge Guds hjælp og holde dig til Hans Ord. "ægteskabet skal holdes i ære af alle og ægtesengen være ubesmittet; for Gud vil dømme utugtige og ægteskabsbrydere." (Hebr 13,4)
"Så lad da det jordiske i jer dø: utugt, urenhed, lidenskaber og onde lyster, og griskhed, for det er afgudsdyrkelse." (Kol 3,5)
ÒLad os leve sømmeligt, som det hører dagen til, ikke i svir og druk, ikke løsagtigt og udsvævende, ikke i kiv og misundelse, men iklæd jer Herren Jesus Kristus, og vær ikke optaget af det kødelige, så det vækker begær." (Rom 13,13-14) ÒHold jer fra utugt! Al anden synd, som et menneske begår, er uden for legemet, men den, der lever utugtigt, synder mod sit eget legeme. Eller ved I ikke, at jeres legeme er et tempel for Helligånden, som er i jer, og som I har fra Gud? I tilhører ikke jer selv, for I blev købt dyrt. ær derfor Gud med jeres legeme! (1.Kor 6,18-20
) ÒDe fristelser, der har mødt jer, er kun menneskelige. Og Gud er trofast; han vil ikke tillade, at I fristes over evne, men vil sammen med fristelsen også skabe udvej, så I ikke bukker under." (1.Kor 10,13)
Hvis du leger med tanken om at have en affære, eller hvis du allerede har en, eller du forsøger at komme ud af en, så stå fast på Guds Ord i dag - og tro Ham for sejr.
Bibellæseplan: Sl 24; Matt 24; 1.Mos 47-48

... stille stunder styrker ...

Bestil den trykte udgave af et “Ord til Dagen”. word@ucb.dk
UCB MEDIA, Box 92, 2770 Kastrup.
tlf. 32 340 112
... et Ord til Dagen hviler på frivllige gaver. Tak for din gave.