UCBMEDIA ... et Ord til Dagen ... Dansk DK Norsk NO Svensk SE Gr�nlandsk GL Gave Gave til UCB

Ordet for 2020-08-05
5. august
Om at omgås vanskelige mennesker (1)
" stræb altid efter at gøre det gode mod hinanden og mod alle." 1. Thess 5,15
Jesus omtalte Helligånden som 'hjælperen'. Og når du underkaster dig ham, vil han hjælpe dig med at håndtere de svære mennesker i dit liv - på den rigtige måde.
Paulus skriver: "Vold ikke Guds hellige ånd sorg, den, som I blev beseglet med indtil forløsningens dag." (Ef 4,30) Du må ikke fornærme, hæmme eller blokere Helligånden i at arbejde i dit liv. Du siger måske: "Hvad skal jeg gøre?" Paulus svarer: "Al forbitrelse og hidsighed og vrede og råb og spot skal ligge jer fjernt, ja, al ondskab;" (Vers 31) Det er en liste med temmelig grimme ting!
Og Paulus' pointe er denne: Enten tillader du, at dine reaktioner styres af denne grimme liste, eller at du bliver styret af Helligånden indeni dig. Det er dit valg. Bibelen siger: " Lad ikke solen gå ned over jeres vrede, og giv ikke plads for Djævelen." (Vers 26-27) Når du reagerer med vrede, giver du Djævelen fodfæste i dit liv - et brohoved, hvorfra han kan angribe dig på andre områder. Når det sker, har du ikke kun at gøre med såret og smerten, der blev forårsaget af den vanskelige person i dit liv, du står også med den ekstra skade, der kommer af at give Djævelen en indgang og fodfæste. Så hvad skal du gøre?
Bibelen siger: " vær gode mod hinanden, vær barmhjertige og tilgiv hinanden, ligesom Gud har tilgivet jer i Kristus." (Vers 32) Husk med andre ord den kærlighed, tålmodighed og nåde, som Gud har vist dig, og ræk den frem til andre. Det er en strategi, der aldrig slår fejl!
Bibellæseplan Sl 35; 2. Tess 2; Es 23-24

... stille stunder styrker ...

Bestil den trykte udgave af et “Ord til Dagen”. word@ucb.dk
UCB MEDIA, Box 92, 2770 Kastrup.
tlf. 32 340 112
... et Ord til Dagen hviler på frivllige gaver. Tak for din gave.