UCBMEDIA ... et Ord til Dagen ... Dansk DK Norsk NO Svensk SE Grønlandsk GL Gave Gave til UCB

2018-08-17Læs et Ord til Dagen i dag (2018-08-18)2018-08-19
Ordet for 2018-08-18
18. august
Lær af den rige, unge magthaver (1)
"... Žn ting mangler du endnu ...." Luk 18, 22
Lukas beretter: "Og et medlem af jødernes råd spurgte Jesus: 'Gode Mester, hvad skal jeg gøre for at arve evigt liv?' Jesus svarede ham: '... Du kender budene: Du må ikke bryde et ægteskab, du må ikke begå drab, du må ikke stjæle, du må ikke vidne falsk, ær din far og din mor!' Hansagde: Detharjeg holdt alt sammen lige fra min ungdom.'Da Jesus hørte det, sagde han til ham: 'een ting mangler du endnu: Sælg alt, hvad du har, og del det ud til de fattige, så vil du have en skat i himlene. Og kom så og følg mig! 'Da manden hørte det, blev han fortvivlet, for han var megetrig. (Vers18.23)
Denne mand havde to problemer, og Jesus satte fingeren på dem begge. For det første erfarede han, at den tomme plads i ens sjæl ikke kan fyldes ved, at man overholder en masse religiøse love; den kan kun fyldes gennem en relation med Kristus. For det andet erfarede han, at han ikke blot ejede rigdomme, men at hans rigdomme ejede ham og holdt ham fra at følge Kristus.
Han havde så meget potentiale. Han kunne have udnyttet sine ressourcer, sit netværk og sin energi til fordel for Guds rige, men han ønskede at beholde alt sammen for sig selv. Bibelen indkapsler hans liv med fireord: Han blev fortvivlet.
Her er pointen. Den rige, unge magthaver ville til sidst blive til den rige, gamle magthaver. Indtil den dag, han døde, ville han huske Jesu ord: "Kom, følgmig." Jesus giver dig det samme tilbud. Hvis du siger 'nej', vil du fortryde det, når dit liv er ved at være slut. Hvis du siger 'ja', vil du blive belønnet med glæde og et niveau af velsignelse, du aldrig vidste, var muligt.
Bibellæseplan: Sl 48; Tit 2; Es 49-50

... stille stunder styrker ...

Bestil den trykte udgave af et “Ord til Dagen”. word@UCB.dk
UCB MEDIA, Box 92, 2770 Kastrup.
tlf. 32 340 112
... et Ord til Dagen hviler på frivllige gaver. Tak for din gave.