UCBMEDIA ... et Ord til Dagen ... Dansk DK Norsk NO Svensk SE Gr�nlandsk GL Gave Gave til UCB

Ordet for 2021-09-21
21.september
Hvad ligger der i et navn? Alt! 6)
"... og byen skal for fremtiden hedde: 'Herren (Jehovah-Shammah) er her.'" Ez 48,35
Under Israels 25. år i fangenskab, afslørede Gud navnet, Jehovah-Shammah: Herren er her, for Ezekiel. Han beskrev deres fremtidige hjem, Jerusalem og sagde, "og byen skal for fremtiden hedde: 'Herren er her.'" Det gælder ikke bare Herren af den gamle pagt, men også Jesus, Herren af den nye pagt, hvis navn er "Emmanuel", der betyder "Gud med os." (Se Mat 1,23)
Det betyder, at til alle tider, alle steder, under alle forhold, gælder det samme for os allesammen, at Han er tilgængelig og nærværende! "Hvor skulle jeg søge hen fra din ånd? Hvor skulle jeg flygte hen fra dit ansigt? Stiger jeg op til himlen, er du dr, lægger jeg mig i dødsriget, er du dr. Låner jeg morgenrødens vinger og slår mig ned, hvor havet ender, så leder din hånd mig også dr, din højre hånd holder mig fast." (Sl 139,7-10)
Navnet, Jehova-Shammah, betyder, at Guds tilstedeværelse er alt, vi behøver. Husker du, dengang din fars eller mors blotte tilstedeværelse var nok til at trøste og opmuntre dig? Frygt, ensomhed og hjælpeløshed forsvandt, når de var der. I Israels sværeste øjeblikke, var Guds respons altid den samme: "Jeg er med dig." De ord garanterede, at deres behov ville blive mødt i overflod!
Og i dag siger Gud til dig, "Jeg er med dig, og hverken død, liv, engle, åndemagter, nutidig eller fremtidig frygt, det høje eller dybe, eller nogen anden skabning kan skille dig fra min kærlighed." (Se Rom 8, 38-39)
Det løfte er nok for alle og enhver. Grib det, og løb fremad med det i dag!
Bibellæseplan: SL 82; Luk 3; Jer 9-10

... stille stunder styrker ...

Bestil den trykte udgave af et “Ord til Dagen”. word@ucb.dk
UCB MEDIA, Box 92, 2770 Kastrup.
tlf. 32 340 112
... et Ord til Dagen hviler på frivllige gaver. Tak for din gave.