UCBMEDIA...Et Ord for Dagen ... Norsk NO Dansk DK Svensk SE Gr�nlandsk GL Om Bob Gass ...

Ord for 2021-03-08
8. mars
Vet din kone at du elsker henne? (1)
"Dere menn, elsk konene deres." Efeserne 5:25
Hvorfor sier Bibelen: "Dere menn, elsk konene deres slik Kristus elsket kirken og ga seg selv for den"? Fordi kona di trenger å vite at du elsker henne, tenker på henne, inkluderer henne i planene dine og at du tar hensyn til hennes meninger, behov og ønsker. Og hvis du ikke sier det til henne, er det umulig for henne å vite det!
La oss se på hvordan Jesus elsket menigheten, som begynte med tolv disipler som var mennesker med feil og mangler, og lær av det hvordan du bør elske kona di.
Han elsket dem uten forbehold. Var det lett bestandig? Nei. Men i stedet for å mase på disiplene sine om det de var eller ikke var, jublet Han og tenkte på hva de ville bli når Hans nåde hadde forandret livene deres.
Stopp litt og husk på kvalitetene du så i kona di som du ble tiltrukket av i begynnelsen.
Kanskje hun har lagt litt på seg gjennom årenes løp, fått noen rynker og noen ganger er begravd under et fjell av husarbeid. Men hun er fremdeles den samme vidunderlige personen du forelsket deg i. Det er lett å glemme det, så du må konstant minne deg selv - og henne - på det. Når rosene blir utsatt for frost, visner de og dør, men får de nok sol og regn, vil de blomstre. Når Salomo beskriver en ideell kone, skriver han: "Barna står fram og priser henne lykkelig, mannen gir henne ros." (Ordspråkene 31:28).
Hvorfor priste disse barna moren sin? Fordi de så faren gjøre det! Hvis du har hatt det for travelt, vært for selvopptatt eller for distrahert, bør du forandre måten du er på og fortelle kona di hvor mye du elsker henne. Og forresten, damer; det er et prinsipp som virker begge veier!
Bibelleseplan: Sal 67; Mark 11; 4 Mos 17-18
Bestil den trykte utgave av “et Ord for Dagen”. admin@ucbmedia.no
UCB MEDIA, Postboks 607, 1522 Moss.
tlf. 46 21 28 45