UCBMEDIA...Et Ord for Dagen ... Norsk NO Dansk DK Svensk SE Grønlandsk GL

2019-04-19Læs et Ord til Dagen i dag (2019-04-20)2019-04-21
Ord for 2019-04-20
20. april
Jesu unike oppstandelse 1
"Jeg var død, men, se jeg lever i all evighet!" Joh. åpenbaring 1:18
Det faktum at Jesus stod opp fra de døde er ikke det som gjør Han unik. Bibelen skriver om syv andre oppstandelser. Jesus var nummer åtte (det bibelske nummer for nye begynnelser). På to fantastiske måter var oppstandelsen Hans forskjellig fra alle andre. La oss se på dem:
Hans oppstandelse var den eneste som det ble fortalt om på forhånd. David profeterte om Jesus: "Du overgir ikke min sjel til dødsriket, du lar ikke din trofaste tjener se graven." (Salme 16:10). Og Jesaja talte på forhånd om livet Hans etter korsfestelsen. "Når hans liv er gitt som skyldoffer, skal han se etterkommere og leve lenge." (Jesaja 53:10). Jesus snakket faktisk om sin oppstandelse fra døden. "Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine at han måtte dra til Jerusalem, og at de eldste, overprestene og de skriftlærde skulle la ham lide mye. Han skulle bli slått i hjel, og den tredje dagen skulle han reises opp." (Matteus 16:21).
Bare Jesus reiste seg selv opp fra døden! Fiendene Hans dømte Han til å bli et hjelpeløst offer for deres urokkelige forsøk på å utrydde Ham og Hans tjeneste. Men de tok feil i alt! Han sa: "Ingen tar mitt liv, jeg gir det frivillig. For jeg har makt til å gi det og makt til å ta det tilbake igjen." (Johannes 10:18). Makten i Roma og hatet til Hans jødiske forfølgere kunne ikke fjerne Jesus eller annullere Hans sak. Han trengte ikke hjelp. I Hans død og i Hans oppstandelse var Han alltid den som styrte. "Riv ned dette tempelet, og jeg skal reise det opp igjen på tre dager." (Johannes 2:19). Og det gjorde Han!
Han lever i all evighet!
Bibelleseplan: Sal 110; Luk 22; Dom 7-8

... stille stunder gir styrke ...

Bestil den trykte utgave av “et Ord for Dagen”. admin@ucbmedia.no
UCB MEDIA, Box 87, Loddefjord, 5881 Bergen.
tlf. 31 39 61 60