UCBMEDIA...Et Ord for Dagen ... Norsk NO Dansk DK Svensk SE Gr�nlandsk GL Om Bob Gass ...

Ord for 2020-07-15
Mandag 15. juli
En bønn for barna dine
"Barn er en gave fra Herren." Salme 127:3
Når noen elsker deg så høyt at de vil etterlate seg en arv til deg, burde du sette stor pris på det og handle på en måte som ærer dem. Bibelen sier at barna dine er en "gave" fra Herren.
Her er en bønn for dem: "Herre, jeg kan ikke begynne å fortelle Deg hvor velsignet og takknemlig jeg er for barna mine. Jeg ser på hver og en av dem som en vakker gave fra Deg. Du har gitt dem til meg for å elske og sørge for, for å trives sammen med og feire, for å glede meg over og oppdra så de kan lære Deg å kjenne som den største arven av alle. Takk for at ingen, ikke en gang jeg, noensinne kan være så god mot dem som Du er. Fordi Du har gitt meg privilegiet og ansvaret for å bringe dem til Deg, lær meg viktigheten av å løfte dem opp foran Deg hver dag i bønn. Hold dem i sentrum av Din kjærlighet og Din planlagte hensikt. Velsign dem med kunnskapen om hvem Du er. Hjelp dem å sette sin lit til Deg og holde seg på den veien i livet Du har for dem. Sett dem istand til å bli klar over gavene og kallet Du har lagt ned i dem, og til å følge Din ledelse samtidig som de utvikler seg, og bruk dem til Din ære. La Ditt ansikt lyse over dem, Din miskunnhet være med dem og Din kjærlighet fylle dem. I Jesu navn jeg ber, amen."
Tjener dine barn Herren? Hvis ikke, stå på dette løftet i Bibelen: "Det er håp for etterkommerne dine, sier Herren, barna skal vende hjem til sitt eget land." (Jeremia 31:7).
Bibelleseplan: Sal 14; Matt 14; 2 Kong 13-14

... stille stunder gir styrke ...

Bestil den trykte utgave av “et Ord for Dagen”. admin@ucbmedia.no
UCB MEDIA, Postboks 607, 1522 Moss.
tlf. 46 21 28 45