UCBMEDIA...Et Ord for Dagen ... Norsk NO Dansk DK Svensk SE Gr�nlandsk GL Om Bob Gass ...

Ord for 2020-09-28
28. september
Hvordan vandre i tro
"...men også følger i fotsporene av den tro som vår far Abraham hadde ..." Romerne 4:12
Bibelen snakker om dem som "også følger i fotsporene av den tro som vår far Abraham hadde." Hvordan vandrer du på en slik måte?
Abraham trodde "Han som gjør de døde levende og kaller på det som ikke er til, som om det var til." (v. 17). Når Gud lover deg noe, har Han makt til å få det til å skje selv når alle bevis og omstendighetene rundt er det motsatte av det Han sa. 
"Mot håp trodde han med håp, for at han skulle bli mange folks far, etter det som var sagt: Slik skal din ætt bli." (v. 18). Da all grunn til håp var borte, håpet Abraham fremdeles. Hvorfor? Fordi håpet hans var i Gud! Hvis du føler deg uten håp i dag, tenk på disse ordene: "Vend tilbake til festningen, dere fanger som har håp! Også i dag forkynner jeg at jeg vil gi dere dobbelt igjen." (Sakarja 9:12). 
"Mot håp trodde han med håp, for at han skulle bli mange folks far, etter det som var sagt: Slik skal din ætt bli." (Romerne 4:18). Legg merke til ordene: "etter det som ble sagt". Når Gud gir et løfte, inneholder det en selvoppfyllende kraft til å gjennomføre det. "..slik skal mitt ord være, det som går ut av min munn. Det skal ikke vende tomt tilbake til meg, men det skal gjøre det jeg vil, og ha fremgang med alt som jeg sender det til." (Jesaja 55:11) 
"Men på Guds løfte tvilte han ikke i vantro, men han ble sterk i sin tro, (idet han ga Gud ære.)" (Romerne 4:20). Når Abraham ikke ble svak i troen, betyr det at han ikke nølte, var ustø, kranglet med seg selv eller lot andre menneskers meninger ha innflytelse på seg. I stedet var han bestemt og urokkelig.
Det er den måten du skal vandre i tro!
Bibelleseplan:: Sal 89; 19; 2. Krøn 22-23
Bestil den trykte utgave av “et Ord for Dagen”. admin@ucbmedia.no
UCB MEDIA, Postboks 607, 1522 Moss.
tlf. 46 21 28 45