UCBMEDIA...Et Ord for Dagen ... Norsk NO Dansk DK Svensk SE Gr�nlandsk GL Om Bob Gass ...

Ord for 2022-01-20
20. januar
Ikke bli bråsint
"Den som er bråsint, gjør dumme ting." Ordspråkene 14:17
Når en person mister besinnelsen, er det et vanlig uttrykk på engelsk som beskriver deres reaksjon: "flying off the handle." Uttrykket henviser til hodet på hammeren som løsner fra håndtaket når du skal bruke det. Og konsekvensen er at flere mindre gode ting skjer. Hammeren blir ubrukelig. Budskapet er kanskje veldig viktig, men måten du gir det på avgjør om du får de resultatene du ønsker. For å si det enkelt, når mennesker ikke tar deg på alvor, får du ikke resultatet du hÅpet på.
Hammerens hode gjør skade. Når den flyr ut i lufta uten kontroll, vil den sannsynligvis skade det som den treffer. Ord som blir sagt i sinne gir sår, og noen ganger kan de sårene vare hele livet. Jakob skriver: "Dette må dere vite, mine kjære søsken: Enhver skal være rask til å høre, men sen til å tale og sen til å bli sint. For sinne hos et menneske fører ikke til det som er rett for Gud" (Jakob 1:19-20).
Det kan ta lang tid å reparere både hammeren og skaden. I noen tilfeller er det helt enkelt umulig. Her er noen skriftsteder å huske på før du spruter ut i sinne. Igjen: "Den som er bråsint, gjør dumme ting." " Bli ikke sint, det fører til det onde" (Salme 37:8); "Forstand gjør mennesket sen til vrede, det setter sin ære i å bære over med feiltrinn" (Ordsp. 19:11); "Vær ikke for snar til å bli sint, for sinne bor i dårenes bryst" (Forkynneren 7:9).
Bibelleseplan:: Sal 20; Mat 20; 1 Mos 39-40
Bestil den trykte utgave av “et Ord for Dagen”. admin@ucbmedia.no
UCB MEDIA, Postboks 607, 1522 Moss.
tlf. 46 21 28 45
vipps 66 67 96