UCBMEDIA...Et Ord for Dagen ... Norsk NO Dansk DK Svensk SE Gr�nlandsk GL Om Bob Gass ...

Ord for 2022-08-11
10. august
Tanker om Bibelen (3)
"Men den som ser inn i frihetens fullkomne lov og fortsetter med det, blir ikke en glemsom hører, men en gjerningens gjører." Jakob 1:25
Livet ditt må styres av Guds Ord, ikke av dine impulser, dine tanker eller meningene til alle rundt deg. Bibelen er ikke Guds forsøk på å gi deg interessante innblikk eller gode råd som du skal overveie; det er Hans faste mening. Jesus sa: "Hver den som hører disse mine ord og gjør det de sier, ligner en klok mann som bygde huset sitt på fjell" (Matteus 7:24). Bygningsmannens fundament stod imot livets stormer.
Men Jesus sa også: "Og hver den som hører disse mine ord og ikke gjør det de sier" er uforstandige og livets stormer vil blåse dem bort (Se vv. 26-27). Jesus fordømte ikke den andre mannen fordi han bygde et dårlig hus og ikke hørte etter, forstod og trodde Hans ord, men fordi han ikke handlet etter dem. Jakob skriver: "Dere må gjøre det Ordet sier, ikke bare høre det....Men den som ser inn i frihetens fullkomne lov og fortsetter med det, blir ikke en glemsom hører, men en gjerningens gjører. Et slikt menneske skal være lykkelig i sin gjerning" (Jakob 1:22, 25).
Hvis du tror at å lese, bli kjent med og til og med tro at Guds Ord oppfyller din forpliktelse til det, tar du feil. Fordi det er Guds Ord, må du adlyde Hans forskrifter. Det krever ikke bare å tro det, men å oppføre seg deretter. Jakob sa ikke at du vil bli velsignet på grunn av det du tror, men på grunn av det du "gjør". Da Moses leste Guds Ord for israelittene, sa de; "Alt Herren har sagt, vil vi gjøre og adlyde" (2. Mosebok 24:7). Og det bør være din leveregel også. Bibelleseplan: Sal 40; 1 Tim 4; Jes 33 - 34
Bestil den trykte utgave av “et Ord for Dagen”. admin@ucbmedia.no
UCB MEDIA, Postboks 607, 1522 Moss.
tlf. 46 21 28 45
vipps 66 67 96