UCBMEDIA...Et Ord for Dagen ... Norsk NO Dansk DK Svensk SE Gr�nlandsk GL Om Bob Gass ...

Ord for 2021-09-21
21. september
Hva betyr Guds navn? Alt! (6)
"Byens navn skal fra denne dag være ' Herren er der'." Esekiel 48:35
Da Israel hadde vært i fangenskap i 25 år, fikk Esekiel dette navnet av Gud: Jehova-Shamma: Herren er der. Han beskrev det fremtidige hjemmet, Jerusalem, da han sa: "Byens navn skal fra denne dag være 'Herren er der'". Det gjelder ikke bare Herren i den gamle pakt, men like mye Jesus, Herren i den nye pakt, som har navnet: "Immanuel", som betyr "Gud med oss" (Matteus 1:23).
Det betyr at til alle tider, på alle steder, under alle omstendigheter, for oss alle sammen er Han tilgjengelig og tilstede! David sa: "Hvor skulle jeg gå fra din pust, hvor kunne jeg flykte fra ditt ansikt? Stiger jeg opp til himmelen, er du der, legger jeg meg i dødsriket, er du der. Tar jeg soloppgangens vinger og slår meg ned der havet ender, da fører din hånd meg også der, din høyre hånd holder meg fast" (Salme 139:7-10).
Navnet Jehova-Shamma betyr at Guds nærvær er alt vi trenger. Husk den gangen bare nærværet av mor og far var nok til å trøste deg og gi deg trygghet? Frykt, ensomhet og hjelpeløshet forsvant når de var der. I Israels verste øyeblikk var Guds svar alltid det samme: "Jeg er med deg." De ordene forsikret dem om at deres behov ville bli møtt i overflod! I dag sier Gud til deg: "Jeg er med deg, og verken død eller liv, verken engler eller krefter, verken det som nå er eller det som kommer, eller noen makt, verken det som er i det høye eller i det dype, eller noen annen skapning, skal kunne skille deg fra min kjærlighet" (Se Romerne 8:39-40). Det er et stort nok løfte for alle. Ta det og løp avgårde med det i dag!
Bibelleseplan: Sal 82; Luk 3; Jer 9-10
Bestil den trykte utgave av “et Ord for Dagen”. admin@ucbmedia.no
UCB MEDIA, Postboks 607, 1522 Moss.
tlf. 46 21 28 45
vipps 66 67 96