UCBMEDIA...Et Ord for Dagen ... Norsk NO Dansk DK Svensk SE Gr�nlandsk GL Om Bob Gass ...

Ord for 2021-05-07
7. mai
Fortell noen om Jesus i dag
" Løft blikket og se på markene! De står alt hvite mot høst." Johannes 4:35
Jesus sa: "Dere sier: Ennå er det fire måneder til innhøstingen. Men jeg sier dere: Løft blikket og se på markene! De står alt hvite mot høst." Noen i din nærhet har kanskje et desperat behov for Guds kjærlighet. Ville det ikke være verdt risikoen for å bli avvist å finne den personen som er klar og villig til å svare? Faktum er at du kanskje er den eneste kristne de vil møte, eller møte i dag. Så hvis ikke du forteller dem, hvem skal gjøre det?
Generelt sett kan vi si at det er fem grunner til at vi ikke deler troen oftere. Vi tror det er en forkynners oppgave å gjøre det (Se Apostlenes gj. 1:8). Vi er ikke sikre på vår egen frelse (Se 1. Johannes 5:13). Vi er redde for å bli avvist (Se Lukas 12:8-9). Vi har aldri tatt et personlig ansvar for å lære hvordan vi skal dele troen (Se 1. Peter 3:15). Vår kjærlighet til Kristus har blitt kald (Se åpenbaringen 2:4-5).
Josh McDowell forteller om en talentspeider som likte å få mulige kandidater til å slappe av, for så å se dem rett i øynene og spørre dem om deres mål i livet. De fleste ble sjokkerte og ble satt ut av det spørsmålet.
En dag etter at han hadde snakket en stund med en mann som het Bob, lente talentspeideren seg mot ham, så ham inn i øynene og sa: "Og hva er ditt mål i livet?" Uten å blunke svarte Bob: "å reise til himmelen og ta med meg så mange mennesker jeg kan." Talentspeideren sa: "For første gang i min karriere ble jeg målløs."
I dag er det kanskje sånn at en persons evige skjebne hviler på din vilje til å dele Guds kjærlighet med ham eller henne. Det er din gudgitte oppgave, så fortell dem om Jesus.
Bibelleseplan: Sal 126, 1 Kor 15, 1 Sam 18-19
Bestil den trykte utgave av “et Ord for Dagen”. admin@ucbmedia.no
UCB MEDIA, Postboks 607, 1522 Moss.
tlf. 46 21 28 45